Rhwydwaith rhieni ag anabledd dysgu

Mae ar rieni ag anabledd dysgu angen y gefnogaeth iawn ar yr adeg iawn.

Mae ein rhwydwaith rhieni ag anabledd dysgu yn dod ag eiriolwyr, pobl broffesiynol a rhieni ag anabledd dysgu at ei gilydd i rannu arfer da a gweithio tuag at gael y gefnogaeth briodol.

Mae'r rhwydwaith yn cyfarfod yng Ngogledd Cymru a De Cymru ac yn cael ei redeg mewn partneriaeth ag Pobl yn Gyntaf y Fro a Cyswllt Conwy.

Mae ein gwaith yng Nghymru yn rhan o Rhwydwaith Gweithio ar y Cyd Gyda Rhieni mewn cysylltiad â'r Canolfan Ymchwil Norah Fry a'r Scottish Commission for Learning Disabilities. 

Am ragor o wybodaeth am rwydwaith rhieini ag anabledd dysgu a sut y gallwch ymuno, e-bostiwch Sam Williams neu ffoniwch 029 2968 1177.