Grŵp Gweithredu ynghylch Troseddau Casineb yn erbyn Pobl Anabl Cymru

Mae'r grŵp yn bartneriaeth anffurfiol o fudiadau sy'n dymuno codi ymwybyddiaeth o aflonyddu a throsedd casineb yn erbyn pobl anabl gyda phobl anabl, y cyhoedd a'r cyfryngau.  Trwy ein gwaith rydyn ni'n bwriadu lleihau trosedd casineb yn erbyn pobl anabl a chynyddu hysbysu'r heddlu a dedfrydau.

Mae'r grŵp yn cynnwys mudiadau pobl anabl cenedlaethol, yr heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Llywodraeth Cymru a Chymorth i Ddioddefwyr.

Gweithiodd y Grŵp Gweithredu ynghylch Trosedd Casineb yn erbyn Pobl Anabl yn agos gyda Llywodraeth Cymru i lunio eu Fframwaith Gweithredu ar Drosedd Casineb.  Cafodd 'Mynd i'r Afael â Throseddau Casineb a Digwyddiadau: Fframwaith Gweithredu' ei ryddhau ar gyfer ymgynghoriad ar 11 Gorffennaf 2013.

Cafodd 'Delio â Throsedd Casineb', fersiwn Hawdd ei Ddeall o'r Fframwaith Gweithredu ei wneud gan wasanaeth Hawdd ei Ddeall Anabledd Dysgu Cymru.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar Grŵp Gweithredu ynghylch Trosedd Casineb yn erbyn Pobl Anabl Cymru yng ngwefan Anabledd Cymru.  Mae grŵp Facebook ar gael hefyd - i gael eich gwahodd i ymuno â'r grŵp Facebook e-bostiwch karen.warner@ldw.org.uk

Mae gan Anabledd Cymru adnodd rhagorol ar ffyrdd o hysbysu am drosedd casineb hefyd.

Aelodau o'r Grŵp Gweithredu ynghylch Trosedd Casineb yn erbyn Pobl Anabl Cymru

 • Anabledd Cymru
 • Anabledd Dysgu Cymru
 • Mencap Cymru
 • Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan
 • Fforwm Rhieini a Gofalwyr Cymru Gyfan
 • Cymru Ddiogelach
 • Deafblind UK
 • Leonard Cheshire
 • Mind Cymru
 • Action on Hearing Loss
 • SCOPE Cymru
 • Awtistiaeth Cymru
 • Chwaraeon Anabledd Cymru
 • Heddlu De Cymru
 • Heddlu Dyfed Powys
 • Heddlu Gwent
 • Heddlu Gogledd Cymru
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
 • Rhwydwaith Trosedd Casineb Cymru Gyfan
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Cymorth i Ddioddefwyr
 • Llywodraeth Cymru

Mynd i'r afael â throsedd casineb yn erbyn yr anabl

Yn ogystal â'r gwaith ar y grŵp, mae Anabledd Dysgu Cymru yn mynd i'r afael â throsedd casineb o fewn ein gwaith ein hunain.  Fe wnaethom ni:

Am wybodaeth am waith Anabledd Dysgu Cymru yn mynd i'r afael â throsedd casineb siaradwch â Karen Warner, ffôn 029 2068 1160 neu e-bostiwch karen.warner@ldw.org.uk