Cynllunio o Amgylch yr Unigolyn

Yr hyn sydd dan sylw yn rhwydwaith Cynllunio o Amgylch yr Unigolyn (CAU) yw gweithio'n gynhwysol gyda phobl i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Rydyn ni'n rhedeg rhwydweithiau ledled Cymru ar gyfer pobl sy'n defnyddio CAU yn eu bywydau eu hunain neu ar gyfer pobl sy'n cefnogi pobl eraill yn eu gwaith.

Mae ein cyfarfodydd rhwydwaith yn gyfle i bobl ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth, profiad a medrau.

Mae ein rhwydweithiau CAU yn cyfarfod drwy gydol y flwyddyn mewn tair rhanbarth:

  • Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • De a Dwyrain Cymru
  • Gogledd Cymru

Ein Digwyddiadau Nesaf

Cyfarfod Cynllunio o Amgylch yr Unigolyn De Cymru 16 Nov 2015

Digwyddiadau o'r Gorffennol

Cyfarfod Cynllunio o Amgylch yr Unigolyn De Cymru 15 Gorffennaf 2015

Cyfarfod Cynllunio o Amgylch yr Unigolyn Gogledd Cymru 28 Ionawr 2015

Cyfarfod Cynllunio o Amgylch yr Unigolyn Gogledd Cymru 30 Medi 2014

Cyfarfod Cynllunio o Amgylch yr Unigolyn Gogledd Cymru 23 Ionawr 2014

Cyfarfod Cynllunio o Amgylch yr Unigolyn Gogledd Cymru 20 Mai 2014

Am ragor o wybodaeth am rwydwaith Cynllunio o Amgylch yr Unigolyn a sut y gallwch chi ymuno, siaradwch ag Inacia Rodrigues, ffôn 029 2068 1174, e-bost inacia.rodrigues@ldw.org.uk