Taflu Goleuni

Mae Taflu Goleuni yn e-gylchlythyr sy'n rhoi cip i chi o'r gwaith rydyn ni'n wneud yn Anabledd Dysgu Cymru.

Bob tri mis rydym yn amlygu ein gwaith gan ganolbwyntio ar ein prosiectau, ein gwasanaeth gwybodaeth,ein hyfforddiant a'n digwyddiadau, ein dogfennau hawdd eu deall, ein hymddiriedolwyr a'n staff a'n polisïau.