Ein Haelodau

Mae aelodaeth Anabledd Dysgu Cymru yn agored i bob mudiad ac unigolyn sy'n cefnogi ein nodau, ein gwerthoedd a'n cenhadaeth. Mae aelodau yn cael yr hawl i ddefnyddio amrediad eang o wasanaethau fydd yn rhoi cymorth iddynt ac yn rhoi'r diweddaraf iddynt am holl faterion anabledd dysgu. Chwiliwch i weld pa fudd sydd i'w gael o fod yn aelod. Mae gennym ni bum math o aelodaeth:

Aelodau statudol

Yn ôl i'r brig

Aelodau cyflawn

Yn ôl i'r brig

Aelodau Unigol

 • Christopher Arnall
 • Rosemary Burslem
 • Ginny Burton
 • Julia Champion
 • Eileen Clarke
 • Ioan Davies
 • Ken Davies
 • Susan Davies
 • Dr Caroline Eayrs
 • Patricia Edwards
 • Rosie Green
 • Sarah Griffiths
 • Justin Johnson
 • Enid Jones
 • Jill Lewis
 • Christine Mackay
 • Pamela Marsden
 • Mal Morris
 • Marian Parry
 • Eva Richards
 • Teresa Roberts
 • Jenny Thomas
 • John Young
 • Kerry Young
Yn ôl i'r brig