Dod yn aelod

Gweithio ar eich cyfer...gweithio gyda'n gilydd

A oes arnoch chi eisiau gwella bywydau plant, pobl ifainc ac oedolion ag anabledd dysgu? Os felly, rydyn ni'n eich gwahodd i ymuno ag Anabledd Dysgu Cymru. Fe fyddwch yn elwa o:

  • Cyfleoedd i ddod yn ymddiriedolwra phleidlais a llais yn ein CCB.
  • Eich barn a'ch pryderon yn cael eu hadlewyrchu yn ein gweithgareddau i ddylanwadu ar bolisi.
  • Mynediad braint i'nhyfforddiant a digwyddiadau, gyda chyfraddau gostyngedig a blaenoriaeth wrth archebu.
  • Mynediad braint i'n hyb wybodaeth.

Sut i ymuno

Mae gennym ni ddosbarth o aelodaeth fydd yn addas i chi.

Aelodaeth llawn - ffurflen gais

Aelodaeth cyswllt - ffurflen gais