Adroddiad Blynyddol

Mae ein Hadroddiad Blynyddol yn darparu gwybodaeth am ein gweithgareddau a'n cyflawniadau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal â manylion am ein cyfrifon cyllidol.

Darganfyddwch pwy ydyn ni a beth rydyn ni wedi ei wneud yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf i wella bywydau plant, pobl ifainc ac oedolion ag anabledd dysgu yng Nghymru.