Pwy ydyn ni?

Elusen genedlaethol yw Anabledd Dysgu Cymru sy'n cynrychioli'r sector anabledd dysgu yng Nghymru. Mae popeth rydyn ni'n wneud yn canolbwyntio ar greu Cymru sy'n cynnwys ac yn gwerthfawrogi pob plentyn, pob person ifanc a phob oedolyn ag anabledd dysgu.