Polisi

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn gweithio gyda phobl ag anabledd dysgu, ein haelodau, y llywodraeth a mudiadau eraill i wella polisi yng Nghymru, y DU ac Ewrop.

Yn y tudalennau hyn gallwch gael gwybodaeth am ein gwaith polisi a chael gwybod beth yw'r polisi diweddaraf sy'n effeithio ar bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Ymatebion Anabledd Dysgu Cymru

Gwelwch pob ymatebion Anabledd Dysgu Cymru