Hygyrchedd

Rydyn ni'n credu, pe bai gwefannau wedi cael eu hysgrifennu, eu dylunio a'u datblygu yn ôl y safonau gorau yna fe fyddai modd iddyn nhw gael eu gwerthfawrogi gan y gynulleidfa ehangaf. 

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi ceisio gwneud y wefan hon yn hygyrch ac yn hawdd i'w defnyddio i bobl o bob gallu, yn cynnwys y rhai gyda namau ar y golwg neu ar y clyw, namau gwybyddol neu weithredol. Mae ein gwefan wedi cael ei dylunio i gefnogi technolegau cynorthwyol ac felly mae modd cael mynediad i Anabledd Dysgu Cymru trwy destun llafar neu mae modd llywio o gwmpas safle trwy ddefnyddio'r bysellfwrdd yn unig.

Rydyn ni hefyd yn ystyried profiad y defnyddwyr - pa mor hawdd i'w ddarllen ydy'r testun? Pa mor hawdd ydy llywio o gwmpas y safle a deall ble rydych chi?

Cydymffurfio gyda safonau

Cafodd y tudalennau ar y wefan eu hadeiladu i gydymffurfio gydag isafswm safon WCAG A, gan gydymffurfio gyda holl ganllawiau blaenoriaeth 1 a 2 o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau W3C. Mae pob tudalen ar y wefan yn dilysu fel XHTML 1.0 Transitional. Mae pob tudalen ar y wefan hon yn defnyddio arwyddnodi semantig strwythuredig. Defnyddir tasgiau H1 ar gyfer y prif deitlau, H2, H3 a H4 ar gyfer is-deitlau. Gall defnyddwyr JAWS fynd ymlaen i'r adran nesaf oddi mewn i dudalennau ar y wefan hon trwy bwyso ALT+INSERT+3.

Cynorthwyon llywio

Mae dolen ar bob tudalen i'r hafan, ac mae'r system bwydlen wedi'i hadeiladu mewn dull cyson ar draws yr holl wefan. Mae'r system lywio briwsion bara a blychau dolenni cyflym dethol wedi'u dylunio i atgyfnerthu ymwybyddiaeth o'r dudalen sy'n cael ei darllen yn y wefan, ac i gynyddu mynediad cyffredinol i'r holl wybodaeth sydd ar gael.

Mae blwch chwilio (allwedd mynediad 4) ar bob tudalen ar y wefan ac mae dewisiadau chwilio pellach ar gael ar y dudalen chwilio pellach.

Dolenni

Mae gan nifer o ddolenni nodweddion teitl sydd yn disgrifio'r ddolen yn fanylach. Mae dolenni wedi cael eu hysgrifennu i wneud synnwyr allan o gyd-destun.

Delweddau

Mae'r holl ddelweddau cynnwys a ddefnyddir ar y safle yma yn cynnwys nodweddion ALT disgrifiadol. Mae graffig addurniadol yn unig yn cynnwys nodweddion ALT null. Mae delweddau cymhleth yn cynnwys nodweddion LONGDESK neu ddisgrifiadau mewn-llinell i esbonio arwyddocad pob delwedd i ddarllenwyr heb olwg.

Ffontiau

Mae'r safle yma yn defnyddio meintiau ffontiau perthynol, yn gydweddol gyda'r dewis 'maint testun' penodedig i ddefnyddwyr mewn porwyr gweledol. Mae Internet Explorer yn darparu dull syml o gynyddu maint ffont trwy gyfrwng dalenni steil. I wneud hynny, agorwch IE, dewiswch 'Offer' o'r bar bwydlen ac yna dewiswch Internet Options. Yna dewiswch 'Hygyrchedd' a gwiriwch Anwybyddwch meintiau ffontiau a nodir ar y tudalennau gwe. Cliciwch 'OK' ac yna caewch y ffenestr Internet Options o'r bar bwydlen, dewiswch 'Maint Testun' a dewiswch o'r 'Lleiaf i'r Mwyaf'..

Llwybrau byr bysellfwrdd

Mae'r llwybrau byr bysellfwrdd canlynol yn rheoli maint y testun:

 • Pwyswch Ctrl & + (arwydd plws) i gynyddu maint y testun.
 • Pwyswhc Ctrl & - (arwydd meinws) i leihau maint y testun
 • Pwyswch Ctrl & 0 (sero) i ail osod maint y testun i faint rhagosod y dudalen we.

Mae Mozilla Firefox yn eich galluogi i newid maint y testun dros dro ar unrhyw dudalen we yn y fwydlen View > Zoom, gan alluogi'r Zoom Text Only.

Mae'r llwybrau byr bysellfwrdd canlynol yn rheoli maint y testun:

 • Pwyswch Ctrl & + (arwydd plws) i gynyddu maint y testun.
 • Pwyswch Ctrl & - (arwydd meinws) i leihau maint y testun
 • Pwyswch Ctrl & 0 (sero) i ail osod maint y testun i faint rhagosod y dudalen we.

I ddefnyddwyr Mac mae llwybrau byr bysellfwrdd canlynol yn rheoli maint y testun:

 • Pwyswch Command & + (arwydd plws) i gynyddu maint y testun
 • Pwyswch Command & - (arwydd meinws) i leihau maint y testun.
 • Pwyswch Command & 0 (sero) i ail osod maint y testun i faint rhagosod y dudalen we

Ym mhob achos fe fydd hyn yn creu sgrolio llorweddol ar y dudalen. Gellir llywio hyn trwy'r allweddau saeth chwith a de ar eich bysellfwrdd.

Allweddau mynediad

Mae Safon Allweddau Mynediad Llywodraeth y DU wedi'u defnyddio ar y safle yma. Mae'r rhain yn darparu llwybr byr bysellfwrdd i ddefnyddwyr sydd yn dymuno mynd yn uniongyrchol i rannau penodol o'r safle ac i helpu'r rhai nad ydyn nhw'n defnyddio dyfais pwyntio, fel llygoden. Mae is-set o'r safonau wedi cael eu defnyddio ac mae'r allweddau mynediad wedi'u diffinio fel â ganlyn:

 • S - Sgipio llywio
 • 1 - Hafan
 • 3 - Map o'r safle
 • 4 - Chwilio'r safle yma
 • 0 - Datganiad hygyrchedd

Sut i ddefnyddio allweddau mynediad

Mae allweddau mynediad yn gweithio ychydig yn wahanol yn dibynnu ar ba borwr a math o gyfrifiadur yr ydych yn eu defnyddio - dyma grynodeb o'r prif ddulliau gwahanol:

 • Os ydych yn defnyddio Microsoft Internet Explorer 4 ar gyfrifiadur personol, pwyswch 'alt' a'r cymeriad allwedd mynediad ar yr un pryd
 • Os ydych yn defnyddio Microsoft Internet Explorer 5 ar gyfrifiadur personol, pwyswch 'alt' a'r cymeriad allwedd mynediad ar yr un pryd, yna pwyswch yr allwedd 'enter'
 • Os ydych yn defnyddio Microsoft Internet Explorer 5 Apple Macintosh, pwyswch 'control' a'r cymeriad allwedd mynediad ar yr un pryd
 • Cefnogir y fenter hygyrchedd yma hefyd gan Netscape 6; defnyddiwch yr allwedd 'alt' key ar gyfrifiadur personol, neu'r allwedd 'ctrl' key ar Apple Macintosh

Ein haddewid

Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud ein gwefan yn hygyrch i bawb waeth beth fo'u gallu. Fe fyddwn yn parhau i fonitro datblygiadau a newidiadau yng nghanllawiau WAI yn agos yn ogystal ag arfer gorau cyffredinol gwefannau.

Os oes gennych unrhyw adborth neu awgrymiadau ynglŷn â sut y gallwn wneud y wefan hon yn fwy hygyrch i'ch anghenion neu anghenion y gymuned, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda'r tîm yn: enquiries@ldw.org.uk