Llogi ystafell hyfforddi a chyfarfod

Mae ein hystafell hyfforddi a chyfarfod yn lle delfrydol i chi gynnal eich cyfarfodydd a digwyddiadau hyfforddi.

Pan fyddwch chi'n llogi'r ystafell hyfforddi a chyfarfod olau a helaeth hon fe fyddwn ni'n cynnwys defnyddio'r canlynol yn rhad ac am ddim:

  • Wi-Fi
  • Sgrîn ar lin
  • Taflunydd
  • Seinyddion
  • Bwrdd gwyn
  • Siart troi a phinnau ysgrifennu
  • Oerydd dŵr

Gallwn ni hefyd ddarparu diodydd poeth, lluniaeth ysgafn a chinio ond i chi ofyn.

Mae ein hystafell hyfforddi a chyfarfod yn ein swyddfeydd, dim ond ychydig funudau y tu allan i ganol Dinas Caerdydd gyda chysylltau cludiant cyhoeddus ardderchog ac mae'n hawdd cyrraedd Cyffordd 32 yr M4 ac mae digon o le i barcio.

Cysylltu ni ar training@ldw.org.uk neu ffonio 029 2068 1160.