Hyfforddiant Cynllunio yn Canolbywntio ar yr Unigolyn

Mae dulliau gweithredu yn canolbwyntio ar yr unigolyn tuag at asesu, cynllunio a chefnogaeth wrth galon y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant newydd.

Mae Rhan 4 o'r Cod Ymarfer sydd yn dod gyda'r Ddeddf yn nodi 11 o Ystyriaethau Cyffredinol ar gyfer Cynllunio Gofal a Chefnogaeth, a gellir darparu'r cyfan trwy ddefnyddio offer a dulliau gweithredu Cynllunio yn Canoli ar yr Unigolyn:

 • Canoli ar Bobl
 • Hyrwyddo Llesiant
 • Yn seiliedig ar Ddeilliannau
 • Cynnwys teuluoedd, cymunedau a gofalwyr ehangach
 • Cymesurol
 • Defnyddio iaith a dulliau cyfathrebu priodol
 • Clir
 • Diogelu ac amddiffyn
 • Integredig
 • Aml asiantaeth
 • Cynaliadwy

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn cynnig amrediad o hyfforddiant Canoli ar yr Unigolyn i wella eich gwybodaeth a'ch gallu i weithio mewn dull sydd yn canoli ar yr unigolyn.

Sgiliau Meddwl sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

Dull o weithredu at Risg sy'n Canolbwyntio ar Unigolion

Adolygiadau Canolbwyntio ar yr Unigolyn

Mae'r 3 cwrs yma yn creu sylfaen ardderchog ar gyfer staff a gwasanaethau i ddatblygu ymarferion sydd yn canoli ar yr unigolyn.

Mae modd archebu ar-lein o dudalennau'r cyrsiau.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod dewisiadau hyfforddiant mewnol.

Please contact us if you have any questions or would like to discuss in-house training options. training@ldw.org.uk  029 2068 1160

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru yn ffurfio rhan o'n prosiect Bywyd Gwerthfawr

 Valued Lives Web              WG Part Funded