Hyffordiant 2018

Mae ein rhaglen hyfforddi newydd yn llawn cyrsiau defnyddiol ac addysgiadol, gan gynnwys

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru bellach yn rhan o'n prosiect Bywydau Gwerthfawr sydd yn cefnogi themâu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)  2014.

Mae cyrsiau ar y rhaglen hon yn cefnogi'r manylion Cynllunio Ystyriaethau Cyffredinol ar gyfer Gofal a Chefnogaeth yn Rhan 4 o'r Cod Ymarfer ar Ddiwallu Anghenion .

 • Canoli ar Bobl
 • Hyrwyddo Llesiant
 • Yn seiliedig ar Ddeilliannau
 • Cynnwys teuluoedd, cymunedau a gofalwyr ehangach
 • Cymesurol
 • Defnyddio iaith a dulliau cyfathrebu priodol
 • Clir
 • Diogelu ac amddiffyn
 • Integredig
 • Aml asiantaeth
 • Cynaliadwy

Gobeithio y bydd ein cyrsiau o ddefnydd ac o ddiddordeb i chi

Cysylltwch os hoffech inni ddarparu hyfforddiant ar unrhyw bwnc sydd heb ei gynnwys.

 Neu lawr lwythwch y rhaglen lawn yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â training@ldw.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2068 1160.

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru yn ffurfio rhan o'n prosiect Bywyd Gwerthfawr

 Valued Lives Web              WG Part Funded