Hyffordiant 2017-2018

Mae ein rhaglen hyfforddi newydd ar gyfer haf 2016 yn llawn o gyrsiau defnyddiol ac addysgiadol fel

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru bellach yn rhan o'n prosiect Bywydau Gwerthfawr sydd yn cefnogi themâu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)  2014.

Mae cyrsiau ar y rhaglen hon yn cefnogi'r manylion Cynllunio Ystyriaethau Cyffredinol ar gyfer Gofal a Chefnogaeth yn Rhan 4 o'r Cod Ymarfer ar Ddiwallu Anghenion .

 • Canoli ar Bobl
 • Hyrwyddo Llesiant
 • Yn seiliedig ar Ddeilliannau
 • Cynnwys teuluoedd, cymunedau a gofalwyr ehangach
 • Cymesurol
 • Defnyddio iaith a dulliau cyfathrebu priodol
 • Clir
 • Diogelu ac amddiffyn
 • Integredig
 • Aml asiantaeth
 • Cynaliadwy

Gobeithio y bydd ein cyrsiau o ddefnydd ac o ddiddordeb i chi

Cysylltwch os hoffech inni ddarparu hyfforddiant ar unrhyw bwnc sydd heb ei gynnwys.

 Neu lawr lwythwch y rhaglen lawn yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â training@ldw.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2068 1160.

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru yn ffurfio rhan o'n prosiect Bywyd Gwerthfawr

 Valued Lives Web              WG Part Funded