Ein Hawliau Ein Llais

Mae Ein Hawliau Ein Llais yn cael ei redeg gan Anabledd Dysgu Cymru mewn partneriaeth gyda  Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Fe fydd y prosiect yn datblygu adnoddau a sgiliau newydd i bobl ag anabledd dysgu, ac fe fydd yn gweithio mewn partneriaeth i godi ymwybyddiaeth o hawliau pobl o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau.

Fe fydd Ein Hawliau Ein Llais yn rhedeg tan Mawrth 2019, ac yn ystod y cyfnod yma fe fyddwn yn gweithio ar draws Cymru i:

  • ymgynghori gyda phobl ag anabledd dysgu
  • datblygu Sesiynau Codi Ymwybyddiaeth
  • darparu hyfforddiant Hyfforddi'r Hyffwrddwr i bobl ag anabledd dysgu
  • datblygu partneriaethau i ddarparu sesiynau Codi Ymwybyddiaeth i bobl ag anabledd dysgu.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am partneriaid yn  y prosiect lle y bydd eich grŵp yn derbyn

  • hyfforddiant Hyfforddi'r Hyfforddwr am ddim
  • adnoddau am ddim i ddarparu sesiynau Codi Ymwybyddiaeth

Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Simon yn Anabledd Dysgu Cymru neu gyda Kelly yn Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, neu lawr lwythwch rhagor o wybodaeth a Ffurflen Gais o'r dudalen yma.

Mae Ein Hawliau Ein Llais yn rhan o brosiect Bywyd Gwerthfawr Anabledd Dysgu Cymru

Valued Lives Web                                     WG Funded