Gwneud Gwybodaeth yn Hawdd i’w Darllen a’i Deall - Lefel 1

Nodau'r Cwrs

Fe fydd y cwrs undydd hwn yn helpu cyfranogwyr i wneud gwybodaeth yn haws i'w darllen a'i deall i bobl ag anableddau dysgu. Yna bydd y cyfranogwyr yn gallu
cynhyrchu

 • Tafl enni
 • Llythyrau
 • Cofnodion cyfarfodydd
 • Agendau
 • Adroddiadau
 • Posteri.

 Ar ôl y cwrs yma fe fydd y cyfranogwyr yn gallu

 • Defnyddio geiriau, brawddegau a gramadeg clir
 • Gweithio allan pa wybodaeth berthnasol sydd i'w chynnwys
 • mewn dogfen hawdd i'w darllen
 • Cynnwys lluniau a delweddau priodol i wneud gwybodaeth
 • yn glir
 • Strwythuro dogfennau fel eu bod yn hawdd i'w dilyn.
 • Cychwyn ar unwaith i gynhyrchu dgfennau hygyrch.

Ar gyfer

Mae'r cwrs yma ar gyfer unrhyw un sy'n ysgrifennu ac yn cynhyrchu gwybodaeth ysgrifenedig sydd angen ei deall yn glir, yn enwedig gan bobl ag anableddau dysgu.

Cyrsiau Perthynol

Mathau o docynau

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru yn ffurfio rhan o'n prosiect Bywyd Gwerthfawr

 Valued Lives Web              WG Part Funded

Dyddiadau

Prisiau

Safonol £100
Sefydliad bach £50
Person ag anabledd dysgu £25
Gofalwr teulu neu gofalwr cyflogedig £25
Gofalwr taledig rhywun arall a fydd yn bresennol £25