Cyfathrebu trwy Gyffwrdd

Nodau'r Cwrs

Fe fydd y gweithdy undydd hwn yn helpu'r rhai sydd yn gofalu am rhywun ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig neu anableddau dysgu i ddefnyddio cy wrdd i helpu gyda chyfathrebu, ymlacio a lliniaru straen a phryder.

Fe fydd y technegau y byddwch yn eu dysgu yn y gweithdy hwn yn eich helpu chi a'r person yr ydych yn gofalu amdanyn nhw i ymgysylltu a chyfathrebu gyda'i
gilydd, lliniaru straen a theimlo'n fwy cadarnhaol.

Mae'r technegau yr ydym yn eu harchwilio ar y cwrs yma yn canolbwyntio ar gy wrdd, cyfathrebu ac ymlacio ac fe fyddan nhw yn o er defnyddiol y gall gofalwyr a rhieni eu defnyddio mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Mae'r cwrs yn cynnwys

  • Sut i adeiladu hyder cyn cyfl wyno cy wrdd
  • Rhyngweithio dwys
  • Technegau penodol i ymgysylltu gyda rhywun ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig gan ddefnyddio llais, sain a chywrdd
  • E eithiau cerddoriaeth
  • Canllawiau ar gyfer y defnydd priodol o gy wrdd a thylinio holistaidd.

Ar gyfer

Unrhyw un sydd mewn rôl cymorth neu sy'n gofalu am rhywun sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig neu anableddau dysgu.

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar a sut y gellir ei ddefnyddio gyda Chynllunio wedi'i Ganoli ar yr Unigolyn

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru yn ffurfio rhan o'n prosiect Bywyd Gwerthfawr

 Valued Lives Web              WG Part Funded

Dyddiadau

Prisiau

Aelodau £137
Heb fod yn aelodau £158
Pobl ag anableddau dysgu £53
Rhiant neu Rhiant / Gofalwr Di-dâl £53
Gofalwr taledig rhywun arall a fydd yn bresennol £53