Cyfathrebu trwy Gyffwrdd

Nodau'r Cwrs

Fe fydd y gweithdy undydd hwn yn helpu'r rhai sydd yn gofalu am rhywun ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig neu anableddau dysgu i ddefnyddio cy wrdd i helpu gyda chyfathrebu, ymlacio a lliniaru straen a phryder.

Fe fydd y technegau y byddwch yn eu dysgu yn y gweithdy hwn yn eich helpu chi a'r person yr ydych yn gofalu amdanyn nhw i ymgysylltu a chyfathrebu gyda'i
gilydd, lliniaru straen a theimlo'n fwy cadarnhaol.

Mae'r technegau yr ydym yn eu harchwilio ar y cwrs yma yn canolbwyntio ar gy wrdd, cyfathrebu ac ymlacio ac fe fyddan nhw yn o er defnyddiol y gall gofalwyr a rhieni eu defnyddio mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Mae'r cwrs yn cynnwys

  • Sut i adeiladu hyder cyn cyfl wyno cy wrdd
  • Rhyngweithio dwys
  • Technegau penodol i ymgysylltu gyda rhywun ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig gan ddefnyddio llais, sain a chywrdd
  • E eithiau cerddoriaeth
  • Canllawiau ar gyfer y defnydd priodol o gy wrdd a thylinio holistaidd.

Cai y cwrs yma ei hwyluso gan arweinydd sesiwn profiadol o Touch Trust

Ar gyfer

Unrhyw un sydd mewn rôl cymorth neu sy'n gofalu am rhywun sydd ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig neu anableddau dysgu.

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar a sut y gellir ei ddefnyddio gyda Chynllunio wedi'i Ganoli ar yr Unigolyn

Mae hyfforddiant Anabledd Dysgu Cymru yn ffurfio rhan o'n prosiect Bywyd Gwerthfawr

 Valued Lives Web              WG Part Funded

Dyddiadau

  • Caerdydd
  • Bangor

Prisiau

Aelodau £137
Heb fod yn aelodau £158
Pobl ag anableddau dysgu £53
Rhiant neu Rhiant / Gofalwr Di-dâl £53
Gofalwr taledig rhywun arall a fydd yn bresennol £53