Ein cyrsiau hyfforddi

Mae rhaglen hyfforddi Anabledd Dysgu Cymru yn cynnwys amrediad o gyrsiau ymarferol, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer pobl yn y sector gyhoeddus, y sector gwirfoddol a'r sector breifat yn ogystal â phobl ag anabledd dysgu a'u rhieni a'u gofalwyr.

Mae gan ein hyfforddwyr a'n hwyluswyr yr wybodaeth arbenigol a'r profiad i ysbrydoli dirprwyon a rhoi iddynt offer gweithio bywyd go iawn i wneud y newidiadau sydd angen eu gwneud i'w gwaith a'u bywyd bob dydd.

Dewiswch un o'r cyrsiau isod i ddarganfod mwy ac i neilltuo'ch lle.