Drama Rwy’n Perthyn

Cwmni Theatr Playback Golden Thread + Academi Gorllewin Hijinx

Mae 'Playback Theatre' yn gwahodd pobl o'r gynulleidfa i rannu eiliadau o'u bywydau, ac yna gwylio nhw'n cael eu 'chwarae-yn-ôl' yn syth, gan ddefnyddio symudiadau, cerddoriaeth a chân.

Mae cwmni 'Golden Thread' (Llinyn Aur) wedi ymuno â Acadmemi Gorllewin Hijinx - lle fel rhan o'u hyfforddiant perfformiad proffesiynol, mae tri actor ag anabledd dysgu wedi bod yn ymarfer sgiliau theatr 'playback' am flwyddyn.

Gallwch gymryd rhan drwy naill ai gwrando ar straeon pobl eraill neu rannu un eich hun, ar themâu y gynhadledd o 'berthyn'.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn noddi'r ddrama cliciwch yma am fwy o fanylion.