Digwyddiadau a chynadleddau

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn cynnal digwyddiadau a chynadleddau trwy gydol y flwyddyn yn canolbwyntio ar faterion cyfredol, arfer da a materion ar gyfer pobl ag anabledd dysgu a'r rhai hynny sy'n gweithio yn sector anabledd dysgu.

Mae ein cynadleddau a'n digwyddiadau yn bwriadu cael pobl i siarad â'i gilydd, cynyddu medrau a gwybodaeth a helpu pobl ledled Cymru i wneud cysylltiadau newydd â phobl a syniadau.

Dewiswch un o'r digwyddiadau isod i ddarganfod mwy a chymryd rhan.