Hyfforddiant a digwyddiadau

Mae cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau Anabledd Dysgu Cymru yn ffordd arbennig o dda o gynyddu eich gwybodaeth, datblygu medrau newydd ac ehangu eich profiad a'ch dealltwriaeth o anableddau dysgu.

Rydym yn dod â hyfforddwyr arbenigol a hwyluswyr cyffrous i'n digwyddiadau ledled Cymru er mwyn i chi fedru ymuno â ni i newid y ffordd mae pobl yn gweithio, yn byw ac yn meddwl.