Pecyn Gwiriwch Ef!

Mae Gwiriwch Ef! yn becyn prisio gwerth sy'n ei gwneud hi'n bosibl i bobl ag anabledd dysgu wirio ansawdd gwybodaeth hawdd ei deall.

Datblygwyd Gwiriwch Ef! fel rhan o brosiect gwybodaeth hawdd ei deall a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Phobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan a Mencap Cymru.

Mae Gwiriwch Ef! ar gael fel rhan o Hawdd a Chlir - llawlyfr ar gyfer gwneud gwybodaeth ysgrifenedig yn hawdd i'w darllen a'i deall ar gyfer pobl ag anabledd dysgu.

Os ydych chi'n fudiad yng Nghymru sy'n gwneud gwybodaeth ar gyfer pobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd a'u gofalwyr, gallwch gael copi o Hawdd a Chlir yn rhad ac am ddim.  Mae tâl o £8.50 am y cludiant.

I gael eich llawlyfr Hawdd a Chlir a DVD yn rhad ac am ddim, e-bostiwch cheryl.white@ldw.org.uk neu ffoniwch 029 2068 1160.