Canllawiau ar gyfer gwneud gwybodaeth Hawdd ei Deall yn Gymraeg

Mae Anabledd Dysgu Cymru a Mencap Cymru wedi gwneud canllawiau ar gyfer gwneud gwybodaeth yn hawdd i'w darllen a'i deall ar gyfer pobl ag anabledd dysgu sy'n siarad Cymraeg.

Mae'r canllawiau ar gyfer ysgrifenwyr a chyfieithwyr defnyddiau Cymraeg Hawdd eu Deall ac unrhyw un sy'n comisiynu gwaith Hawdd ei Ddeall.

Gwnaeth Anabledd Dysgu Cymru a Mencap Cymru y canllawiau i alluogi pobl ag anabledd dysgu sy'n siarad Cymraeg ddeall dogfennau sy'n cael eu gwneud yn Hawdd eu Deall yn well.

Yn aml nid yw Saesneg Hawdd ei Deall yn hawdd ei gyfieithu i Gymraeg Hawdd ei Deall.  Bydd y canllawiau hyn o gymorth i sicrhau bod dogfennau Hawdd eu Deall yn Gymraeg o safon uwch.

Mae'r canllawiau dwyieithog mewn dwy ran:

  1. Cyflwyniad ar gyfer comisiynwyr defnyddiau Hawdd eu Deall yn egluro pam y mae'n bwysig bod bobl ag anabledd dysgu sy'n siarad Cymraeg yn derbyn gwybodaeth mewn Cymraeg Hawdd ei Deall.
  2. Canllawiau ar gyfer cyfieithwyr sy'n rhoi awgrymiadau i'w hystyried wrth fynd ati i gyfieithu neu ysgrifennu gwybodaeth Hawdd ei Deall trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwnaed y canllawiau dwyieithog yn bosibl trwy grant a gafwyd gan Gronfa Ddatblygu'r Trydydd Sector ar y cyd ag Estyn Llaw a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.  Rydym yn ddiolchgar hefyd i Lywodraeth Cymru am roi arian cyfatebol i amser staff i wneud y gwaith yn bosibl trwy Brosiect Gwybodaeth Hawdd ei Deall a Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Anabledd Dysgu.

Cafodd y canllawiau eu hysgrifennu gan Eluned Jones, sy'n brofiadol mewn cyfieithu ac ysgrifennu gwybodaeth Hawdd ei Deall.  Roedd y prosiect mewn ymgynghoriad â chyfieithwyr Cymraeg, pobl ag anabledd dysgu a rhieni a gofalwyr.