Hawdd ei Ddeall Cymru

Y mae gan bobl ag anabledd dysgu hawl i gael gwybodaeth maen nhw'n ei deall.  Mae ein gwasanaeth Hawdd ei Ddeall yn gwneud hyn yn bosibl trwy wneud gwybodaeth hawdd ei deall o safon uchel ar gyfer amrediad eang o fudiadau.

Edrychwch ar ein taflen Hawdd ei Ddeall Cymru am fwy o wybodaeth.

Gofynnwch am amcanbris yn rhad ac am ddim neu siaradwch â ni ynglŷn â'r ffordd y gallwn ni wneud eich gwybodaeth yn hawdd ei deall.  Ffoniwch ni ar 029 2068 1160029 2068 1160 neu e-bostiwch easyread@ldw.org.uk

Am awgrymiadau a newyddion Hawdd ei Ddeall Cymru dilynwch ni ar Twitter.