Mae Anabledd Dysgu Cymru yn falch o fod yn gorff partner i’r Senedd Ieuenctid Cymru newydd

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn falch o rannu’r wybodaeth gyda chi y byddwn yn gorff partner i’r Senedd Ieuenctd Cymru newydd a fydd yn cael ei lansio yn Ionawr 2019. Rydym yn edrych ymlaen at sicrhau bod pobl ifanc anabl yn cael eu cynrychioli.

Fe fyddwn yn cyhoeddi newyddion am sut y gallwch roi eich enw ymlaen ar gyfer yr etholiad yn gynnar ym mis Medi. Yn y cyfamser, edrychwch ar y wefan www.youthparliament.cymru.

Ym mis Ionawr 2019 fe fydd Senedd Ieuenctid Cymru yn cynnwys 60 o bobl ifanc yn cael ei lansio.

Fe fydd 60 o bobl ifanc 11-18 oed yn dod yn aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru.

Fe fydd pobl yn gallu ethol 40 ohonyn nhw drwy bleidleisio yn yr etholiad ym mis Tachwedd 2018. I bleidleisio, fe fydd angen i bobl gofrestru. Caiff y 20 arall eu hethol drwy gyrff partner. Mae'r senedd wedi ei ffurfio fel hyn i sicrhau cynrychiolaeth o grwpiau amrywiol o bobl ifanc.

Fe fydd Anabledd Dysgu Cymru yn un o'r cyrff partneriaid ac fe fyddwn yn sicrhau bod pobl ifanc anabl yn cael eu cynrychioli.

Yn ystod pob sesiwn dwy flynedd fe fydd Senedd Ieuenctd Cymru yn:

  • Grymuso pobl ifanc Cymru i adnabod, codi ymwybyddiaeth a thrafod materion pwysig sydd yn cyfrif iddyn nhw
  • Yn gwrando ar bobl ifanc Cymru, cynrychioli eu barn a gweithredu ar y materion sydd yn bwysig iddyn nhw
  • Gweithio gyda phobl ifanc yng Nghymru, rhannu beth maen nhw'n ei wneud gyda'r materion y mae pobl ifanc wedi eu codi.

Fe fyddan nhw'n gweithio'n uniongyrchol gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed gan y rhai sydd â'r pŵer i wneud gwahaniaeth.