Ydych chi’n hyfforddwr?

Hoffech chi helpu pobl gydag anabledd dysgu i ddeall eu hawliau o amgylch asesiadau a chynllunio gofal?

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn chwilio am bobl i gynnal sesiynau hyfforddi i grwpiau o bobl gydag anabledd dysgu, ac eraill.

Rydym wedi datblygu hyfforddiant o'r enw "Beth sy'n Bwysig imi" i helpu pobl i ddeall y broses asesu a chynllunio gofal o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

Nod yr hyfforddiant ydy helpu pobl i wybod eu hawliau a gallu cymryd rhan. Dim ond os ydy pobl yn deall beth sy'n digwydd a gwybod sut y dylen nhw fod yn rhan o'r broses y mae modd cyfranogi'n ystyrlon.

Rydym wedi datblygu sesiynau hyfforddi 1.5 awr a 3 awr a llyfryn hawdd ei ddeall.

Caiff hyfforddwyr eu talu. Gallwch fod yn unigolyn neu yn rhan o dîm bychan o hyfforddwyr. Mae gennym ddiddordeb neilltuol mewn clywed oddi wrth hyfforddwyr sydd ag anabledd dysgu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno gyda ni fel hyfforddwr gallwch weld ein tudalen prosiect Beth sy'n Bwysig imi neu cysylltwch gyda Simon Rose ar 029 2068 1173.