Llysgennad Arweiniol Newydd ar gyfer Engage to Change

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn danfon ein dymuniadau cynnes o longyfarchiadau a diolch i Gerraint Jones-Griffiths wrth iddo ymgymryd â'i rôl newydd fel Llysgennad Arweiniol ar gyfer y prosiect Engage to Change.

Fe fydd Llysgennad Arweiniol Engage to Change yn trefnu a chefnogi tîm o Lysgenhadon Prosiect, i'w recriwtio yn y misoedd nesaf, tra hefyd yn annog cyfranogiad trwy hyrwyddo'r prosiect mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys diwrnodau agored, ymweliadau ysgol, ac ymweliadau â darpar gyflogwyr.

Mae Gerraint wedi'i gyflogi gan Anabledd Dysgu Cymru am y 18 mis diwethaf, ble mae wedi chwarae rôl gwerthfawr fel cynorthwyydd Engage to Change. Fe fydd ei bersbectif fel rhywun sydd wedi bod trwy'r prosiect ei hunain yn cynnig mewnwelediad gwerthfawr i bobl ifanc, rhieni/gofalwyr, a cyflogwyr.

Cafwyd Gerraint ei ddewis gan panel cyweld yn dilyn gweithdrefn recriwtio a oedd yn cynnwys proses cyfweliad dwy-ddiwrnod ar gyfer ymgeiswyr o'r rhestr fer.

"Rydw i'n edrych ymlaen at weithio gyda Gerraint ac rwyf wrth fy modd ei fod yn ymuno a ni," dywedodd Cyfarwyddwr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan Joe Powell, y partner Engage to Change fydd nawr yn cyflogi Gerraint. "Rwy'n gwybod bod e wedi bod yn ased go iawn i Anabledd Dysgu Cymru, sydd wedi dangos iddo cefnogaeth a ffydd enfawr yn y cyfleoedd y maent wedi rhoi iddo.

Roedd yr holl ymgeiswyr yn wych a cawsom argraff arnom gan bob un ohonynt. Heb amheuaeth y broses cyfweliad oedd un o uchafbwyntiau fy amser gyda PGCG. Dawn enfawr, a phob un yn berson hyfryd."

Llwyddo yn y gweithle

Mae Gerraint ei hunain yr un mor falch â'i rôl newydd. Dywedodd Jenna Trakins, Rheolwr Prosiect:

"Diolch Engage to Change, rydw i wir yn edrych ymlaen at fod yn eich Llysgennad Arweiniol. Fy athroniaeth yw gall pobl ifanc gydag awtistiaeth ac/neu anabledd dysgu llwyddo yn y gweithle trwy'r prosiect anhygoel yma a trwy ein partneriaid darpariaeth ELITE ac Agoriad Cyf.

Rydw i wir yn edrych ymlaen at weithio gyda'r Cyfarwyddwr Cenedlaethol Joe Powell, Swyddog Datblygu'r Cyngor Cenedlaethol Tracey Drew a'r holl tim yn PGCG, ond rydw i wedi mwynhau'n fawr bod yn Weinyddwr y prosiect a byddaf wir yn colli'r tim anhygoel rwy'n galw fy nheulu yn Anabledd Dysgu Cymru."

Mae Gerraint wedi bod yn aelod gwerthfawr o Anabledd Dysgu Cymru yn ystod ei amser fel gweinyddwr ar gyfer Engage to Change. Byddwn ni wir yn colli Gerraint fod yn rhan o'n tim, ond rydyn ni wrth ein boddau i wybod y bydd Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan nawr yn elwa o'i holl sgiliau ac angerdd. Llongyfarchiadau i Gerraint, rydyn ni'n siwr y bydd yn gwneud Llysgennad Arweiniol ardderchog.

Dathlodd tîm Anabledd Dysgu Cymru rôl newydd Gerraint gyda cinio arbennig iddo. Mae'n dechrau ei rôl newydd fel Llysgennad Arweiniol Engage to Change ar Mawrth 1af.